Zajištění ukončování ROP Střední Morava 2016 - 2017

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Technická pomoc
Příjemce: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Registrační číslo: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000006
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2017

Projekt je zaměřen na zajištění aktivit souvisejících s ukončováním ROP Střední Morava. Jedná se zejména o zajištění financování administrativních kapacit a provozních výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava od 1.1.2016 do 31.12.2017.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 65 446 600,00
Veřejné zdroje ČR: 11 549 400,00
 
Celková částka: 76 996 000,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena