Synergie a komplementarity

Z Čl. 4(6) a přílohy 1 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 vyplývá, že se mají intervence z ESI fondů provádět koordinovaně a vzájemně doplňovat, což povede k vyšší efektivitě intervencí, k zamezení duplicit, ke snížení administrativních nákladů a zátěže příjemců.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena