SEA dokumentace Dohody o partnerství

Vyhodnocení vlivů koncepce dle zákona č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle zákona č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

SEA dokumentace Dohody o partnerství [ PDF , 3MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena