Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory v programovém období 2014-2020_Metodické stanovisko č. 1

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 s platností od 30. 9. 2015 a účinností od 1. 11. 2015, ve věci nové kapitoly Projekty veřejné podpory vytvářející příjmy.

Metodické doporučení pro oblast veřejné podpory v programovém období 2014-2020_Metodické stanovisko č. 1 [ PDF , 522KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena