Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020_Metodické stanovisko č. 1

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 s platností od 11. 2. 2016 , ve věci termínu vydání Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020, termínu vydání Čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020, Přehledu plnění synergických / komplementárních vazeb a Přehledu plnění synergických řetězců, termínu přípravy Pololetního vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n a termínu konání Monitorovacích výborů.

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020_Metodické stanovisko č. 1 [ PDF , 189KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena