Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020_2. část_verze 1

2. část MP byla vydána Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne dne 9. července 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 536/2014.

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014-2020_2. část_verze 1 [ PDF , 7MB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena