Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020_Metodické stanovisko č. 1

Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 s platností od 4. 4. 2016, ve věci úpravy Tabulky č. 3 v kapitole 5.8 - Sankce u povinných nástrojů.

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020_Metodické stanovisko č. 1 [ PDF , 459KB ]

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena