Evropské fondy v ČR > Finanční nástroje > Úvěry > Program Expanze - úvěry

Program Expanze - úvěry

Program usnadní malým a středním podnikatelům získat zvýhodněné úvěry na zahájení a/nebo rozvoj jejich podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy, musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena