Evropské fondy v ČR > Finanční nástroje > Úvěry > Program S-podnik - úvěry

Program S-podnik - úvěry

Cílem programu S-podnik je usnadnit sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení a/nebo další rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy. Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu zaměstnanost (OP Z) Ministerstva práce a sociálních věcí.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena