Evropské fondy v ČR > Finanční nástroje > Záruky > Program Expanze - záruky

Program Expanze - záruky

Program Expanze – záruky usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k provozním a investičním úvěrům od komerčních bank. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou Smlouvu o podmínkách poskytování portfoliových záruk. Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena