Evropské fondy v ČR > Finanční nástroje > Záruky > Program Záruka Covid Praha

Program Záruka Covid Praha

Záruční program COVID Praha usnadňuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům aktivním na území hlavního města Prahy přístup k provoznímu financování v návaznosti na zmírnění hospodářských následků způsobených opatřeními proti šíření koronavirové infekce známé jako COVID-19. Program je financován z Operačního programu Praha – pól růstu a je určen k profinancování projektů realizovaných na území hlavního města Prahy.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena