Kulaté stoly k budoucnosti politiky soudržnosti 2021-2027

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá v souvislosti s přípravou budoucího programového období po roce 2020 sérii tzv. kulatých stolů, v rámci kterých probíhá debata s partnery a experty z různých pracovních skupin a institucí. Podrobné informace včetně prezentací a videozáznamů jsou k dispozici na stránkách jednotlivých kulatých stolů níže.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena