Evropské fondy v ČR > Programové období 2021-2027 > Koncepční rámec > Pozice ČR k politice soudržnosti po roce 2020

Pozice ČR k politice soudržnosti po roce 2020

Česká republika dlouhodobě usiluje o stabilní, silnou a členskými státy podporovanou politiku soudržnosti zaměřenou jak na vyrovnávání rozdílů mezi regiony EU a odstraňování vnitřních disparit, tak na to, aby umožňovala rozumnou flexibilní reakci na nenadálé světové a unijní výzvy. ČR zachovává opatrný přístup k postupnému odlivu prostředků do centrálně řízených programů na úkor programů založených na sdíleném řízení tj. Fondech PS EU. Programy ve sdíleném řízení efektivněji reflektují potřeby regionů i členských států, vytvářejí pozitivní tlak na systémové změny související s jejich komplexním rozvojem a umožňují aktivně zapojit občany do správy společného unijního prostoru.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena