Evaluace pilotního ověření mikrojeslí

Operační program Operační program Zaměstnanost
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Tato evaluace hodnotí přínosy výzvy na podporu péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích. Cílem je zmapovat přispění této služby ke zvýšení zaměstnanosti, případně zvýšení příjmů a spokojenosti se sladěním rodinných a pracovních povinností u cílové skupiny. Evaluace probíhá ve spolupráci s implementací systémového projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby", který bude rovněž uživatelem výstupů evaluace. Výstupy přispějí k optimalizaci dalšího nastavení podmínek pro podporu služby péče o děti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena