Hodnocení přínosů, dopadů a efektivnosti vybraných projektů OP Doprava

Operační program Operační program Doprava
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace indikátory; dopadová evaluace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je zhodnotit či expertně odhadnout dosažené přínosy a dopady vybraných projektů OP Doprava jak z pohledu plnění cílů OPD, tak z pohledu srovnání s plánovanými hodnotami z projektové žádosti a z pohledu přínosů a dopadů na ekonomiku a ŽP a to včetně sekundárních efektů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena