Ověřovací studie prostředí pro realizaci intervencí PO 1, PO 2 a PO 3 OP VVV a ověření relevance jej

Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Rok ukončení 1
Programové období 2014–2020
Odkazhttps://msiu.mssf.cz/Document.aspx?docID=VU1TUHJpbG9oeUV2YWw7ODA5NDEyNzI7UHJpbG9oYURNUztGYWxzZQ==
(i) mapování / analýza aktuálního stavu prostředí, v rámci kterého se předpokládá realizace intervencí PO1, PO2 a PO3 na úrovni definovaných SC, (ii) ověření změny rozvojových potřeb OP VVV, relevance SC OP VVV, posouzení teorie změny zahrnující posouzení relevance S/K vazeb a územní dimenze a (iii) vyhodnocení stávající indikátorové soustavy včetně případných návrhů na doplnění

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena