Procesní analýza administrace žádostí OP ŽP

Procesní analýza administrace žádostí Operačního programu Životní prostředí v roli žadatele, zprostředkujícího subjektu a řídícího orgánu.

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace ad-hoc
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2009
Programové období 2007–2013
Identifikace klíčových procesů ovlivňujících přípravu a realizaci projektů na straně žadatele a vlastní administraci a implementaci celého programu na straně Zprostředkujícího subjektu. Hlavním výstupem projektu pak pro tyto klíčové činnosti bylo navrhnout opatření, která zajistí zvýšení transparentnosti celého procesu, snížení administrativní náročnosti a pokud možno zrychlení celého systému administrace žádostí.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena