Průběžná dlouhodobá studie účinků podpory OP LZZ

Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2013
Programové období 2007–2013
Základní cíle evaluační studie jsou následující:
  1. 1. Získat komplexní informace o vlivu / účincích poskytnuté pomoci z OP LZZ mezi jednotlivými skupinami adresátů pomoci.
  2. 2. Získat komplexní informace o vlivu / účincích poskytnuté pomoci z OP LZZ mezi individuálními adresáty pomoci.
  3. 3. Určit míru účelnosti (effectiveness) podpory mezi samotnými cílovými skupinami. 
  4. 4. Získat komplexní informace o názorech samotných adresátů pomoci o poskytované pomoci.
  5. 5. Poskytnout potřebné informace pro strategická rozhodnutí při tvorbě a realizaci (navazujícího) operačního programu.
  6. 6. Překlenout komunikační mezeru mezi těmi, kteří by měli přímo profitovat z určitých projektů, a těmi, kteří plánují a realizují program.
  7. 7. Identifikovat nezbytná data, která jsou třeba pro věrohodné provedení evaluace tohoto typu.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena