Vyhodnocení Integrovaných plánů rozvoje území financovaných v rámci ROP SM

Cílem evaluace je vyhodnocení přínosů IPRÚ Střední Morava a vyhodnocení postupu a zkušeností při implementaci IPRÚ Střední Morava.

Operační program ROP Střední Morava
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace je vyhodnocení přínosů IPRÚ Střední Morava a vyhodnocení postupu a zkušeností při implementaci IPRÚ Střední Morava. Na základě výsledků evaluace bude vytvořený návrh na zlepšení implementace IPRÚ a také doporučení pro programové období 2014 – 2020. Jedná se o evaluaci IPRÚ: Jesenicko, Šumpersko, Olomouc, Luhačovicko, Rožnovsko, Horní Vsacko (tj. aktualizace pilotní evaluace Horní Vsacko z června 2014)
Evaluační aktivity byly zaměřené na tyto oblasti:
  • analýza finančního pokroku IPRÚ
  • vyhodnocení plnění cílů IPRÚ na základě plnění monitorovacích indikátorů
  • zhodnocení přínosů IPRÚ
  • návrhy na zlepšení implementace IPRÚ a doporučení pro programové období 2014 - 2020 (uplatnění partnerství při vzniku IPRÚ; koncentrace; plánování)

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena