Vyhodnocení plnění indikátorů OP LZZ

Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů OP LZZ zjišťovaných evaluací

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace indikátory
Rok ukončení 2014
Programové období 2007–2013
  • Vytvoření metodiky pro výpočet hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu monitorovacích indikátorů (07.42.80) Udržitelnost vytvořených partnerství a (07.60.10) Zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života.  
  • Interpretace hodnot monitorovacích indikátorů (07.42.80) Udržitelnost vytvořených partnerství a (07.60.10) Zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a pracovního života) pomocí kvalitativní srovnávací analýzy (QCA). 
  • Výpočet hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu monitorovacích indikátorů (43.07.02) Efektivnost podpořených projektů a (43.07.00) Zvýšení efektivnosti strategií a politik v oblasti LZZ využitím metodiky poskytnuté zadavatelem, včetně kvalitativního slovního komentáře. 
  • Vytvoření metodiky, kterou by bylo možné pravidelně stanovovat hodnoty a posoudit pokrok indikátoru (07.46.16) Podíl úspěšně podpořených osob. 
  • Zjištění hodnot, posouzení pokroku a aktuálního stavu monitorovacích indikátorů (15.32.17) Zkrácení délky soudních řízení - Krajské soudy; (15.32.18) Zkrácení délky soudních řízení - Okresní soudy. 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena