Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky (EPOS)

Expertní poradní skupina pro budoucnost kohezní politiky (EPOS)

Expertní poradní skupina je poradním orgánem ministerstva pro místní rozvoj, složená z odborníků – významných osobností, a slouží k diskusím, výměně zkušeností, podávání námětů, komentářům a oponentuře textů a jiných dokumentů vztahujících se k budoucnosti kohezní politiky EU, a to na úrovni ČR i EU. Členové EPOS se vyjadřují k návrhům ministerstva pro místní rozvoj v oblasti kohezní politiky a předkládají náměty týkající se budoucí struktury, priorit a principů kohezní politiky pro budoucí programové období 2014-2020.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena