Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Meziregionální poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky (MPS)

Meziregionální poradní skupina MMR pro budoucnost kohezní politiky (MPS)

Důvodem založení této poradní skupiny bylo dostatečné zapojení krajů ČR do debat o budoucí podobě kohezní politiky. Ministerstvo pro místní rozvoj s kraji konzultuje stanoviska ČR k této problematice, stejně tak jako dílčí pozice, které zástupci MMR obhajují v Bruselu při vyjednávání v Radě EU. Cílem je také větší vypovídací hodnota těchto pozic a tím i silnější mandát. Role MMR spočívá ve vedení debaty, shrnutí závěrů, vypracování společných stanovisek k dílčím problémům a jejich prezentace na dalších fórech. Výstupy skupiny jsou: vzájemná informovanost o situaci v krajích, stejně tak jako o situaci na evropské úrovni včetně aktuálního dění v oblasti kohezní politiky. Setkání Poradní skupiny probíhají ad hoc cca 3–4 x do roka a na základě aktuálně projednávané agendy v Radě EU.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena