Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky (PKS)

Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky (PKS)

Parlamentní konzultační skupina pro budoucnost kohezní politiky EU slouží jako externí platforma složená z poslanců a senátorů; je určena k politické diskusi se zástupci ministerstva o strategických dokumentech pro jednání na úrovni ČR i EU, které se vztahují k tématu budoucí kohezní politiky EU. Členové PKS se vyjadřují k návrhům MMR v oblasti kohezní politiky a předkládají náměty týkající se budoucí struktury, priorit a principů kohezní politiky pro období 2014-2020.  

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena