Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > PS pro přípravu Dohody o partnerství

PS pro přípravu Dohody o partnerství

Pracovní skupina pro přípravu Dohody o partnerství 2014–2020 je klíčovou platformou pro projednávání zpracování Dohody o partnerství se zástupci řídicích orgánů programů i ostatních partnerů z řad regionálních partnerů, hospodářských a sociálních partnerů a zástupců neziskové, akademické a vědecko-výzkumné sféry.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena