Aktualizovaný harmonogram výzev REACT-EU na rok 2021 byl schválen Monitorovacím výborem IROP

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena