MMR zveřejnilo Výroční zprávu o implementaci Dohody o partnerství za rok 2020

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena