Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Informační publikace o ROP Moravskoslezsko

Informační publikace o ROP Moravskoslezsko

Publikace by měla pomoci budoucím předkladatelům projektů v základní orientaci týkající se možností získávání finanční podpory z fondů EU v programovém období 2007-2013.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena