Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím obd

Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím obd

Tato publikace má za cíl pomoci všem obcím, aby se lépe orientovaly v systému evropských dotačních titulů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena