Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Úspěšné projekty severovýchodních Čech

Úspěšné projekty severovýchodních Čech

Publikace "Úspěšné projekty severovýchodních Čech" seznamuje čtenáře s vybranými projekty, které byly spolufinancované z fondů EU - konkrtétně z Regionálního operačního programu Severovýchod.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena