Programové období 2007-2013 > Operační programy > 21 OP Česká republika - Slovensko

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007–2013

Operační program byl zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu zlepšování vzdělávacích a sociálních služeb, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. Způsobilost výdajů projektů končila k 31. 12. 2015 a v letošním roce ještě byly předkládány závěreční žádosti o refundace. Čerpání finančních prostředků z tohoto dotačního titulu dosáhlo 92%. Konečná výše procenta čerpání finančních prostředků tohoto programového období bude ještě upřesněna.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena