Programové období 2007-2013 > Operační programy > 15 ROP NUTS II Střední Čechy

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy (ROP Střední Čechy) je určen pro region soudržnosti Střední Čechy, který je totožný se Středočeským krajem. Globálním cílem ROP NUTS 2 Střední Čechy k roku 2013 je vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké kvality života obyvatel měst i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena