Programové období 2007-2013 > Operační programy > 12 ROP NUTS II Střední Morava

Regionální operační program NUTS II Střední Morava

Regionální operační program NUTS II Střední Morava (ROP Střední Morava) je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje.

    Nebyly nalezeny žádné výzvy.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena