Garant/ka kontrol v oddělení kontroly projektů EFRR v odboru kontroly OP MŠMT (OP JAK)

Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje v souladu s § 178 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa ministerský rada v oddělení kontroly projektů Evropského fondu pro regionální rozvoj v odboru kontroly operačních programů v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), kód systemizovaného místa MSMT0000783S, osobou v pracovním poměru na dobu určitou.

Datum vystavení 15.03.2023
Datum platnosti 31.03.2023
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru na dobu určitou.
Ministerský rada – Garant/ka kontrol v oddělení kontroly projektů EFRR v odboru kontroly OP MŠMT
Doba určitá – zástup po dobu nepřítomnosti státní zaměstnankyně
Místo výkonu:  Českomoravská 2420/15, Praha 9 
Platová třída: 13
Platové ohodnocení:    
 • platový tarif 30.780 – 45.420 Kč v závislosti na počtu let praxe
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Další požadavek: znalost anglického jazyka na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
Předpokládaný nástup: 1. května 2023 nebo dle dohody
Přihlášky zasílejte do: 31. března 2023 na posta@msmt.cz
Náplň práce:
 • vykonávání veřejnosprávních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  a podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, při šetření na místě u příjemců/partnerů projektů operačního programu;
 • vykonávání kontrolní činnosti prostřednictvím pracovních cest u příjemců/partnerů projektů operačního programů po celé České republice;
 • vykonávání kontrolní činnosti člena kontrolní skupiny a organizace procesu veřejnosprávní kontroly z pozice vedoucího kontrolní skupiny;
 • vypracovávání protokolů o kontrole a další dokumentace související s výkonem kontroly na místě včetně analýz dat získaných při kontrole na místě;
 • vedení evidence kontrolního spisu a kontrol na místě v informačních systémech;
 • spolupráce při hlášení nesrovnalostí vyplývajících ze závěrů veřejnosprávních kontrol;
 • spolupráce na zefektivňování systému výkonu kontrolní činnosti, spolupráce s ostatními útvary ministerstva, orgány veřejné správy a dalšími externími subjekty.
Více informací o benefitech naleznete zde.
Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete zde.
Více informací o místě a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
Budeme se těšit na případnou spolupráci.
Datum zveřejnění inzerce: 15. 3. 2023
Datum sejmutí inzerce: 31. 3. 2023
Kontaktní osoba: Dita Poskočilová, MBA, e-mail: dita.poskocilova@msmt.cz, tel.: +420 733 778 246
Více informací: https://www.msmt.cz/ministerstvo/garant-ka-kontrol-v-oddeleni-kontroly-projektu-efrr-v-odboru-7
 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena