Koordinátor/ka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Zlín

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity EU, oddělení Eurocenter a Eurofonu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_714: Koordinátor/-ka informačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Zlín (OPTP), a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Datum vystavení 16.09.2020
Datum platnosti 03.10.2020
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Pracovní poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Vedoucí pozice ne
Posláním Odboru publicity EU je informovat o problematice evropských fondů potenciální žadatele a příjemce, média, širokou i odbornou veřejnost. Připravujeme komunikační kampaně, realizujeme konference a odborná setkání. Tvoříme informační portál www.dotaceEU.cz, rozvíjíme webové stránky Mapaprojektu.cz a organizujeme soutěže pro širokou veřejnost.  Našim cílem je informovat veřejnost a potenciální žadatele o možnostech čerpání z fondů EU a zviditelnit přínosy evropských fondů pro rozvoj České republiky. S širokou veřejností komunikujeme prostřednictvím akcí a krajských kanceláří Eurocenter, které provozujeme ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.
 
Pro informační kancelář Eurocentra Zlín hledáme koordinátora/-ku informačních aktivit o ESI fondech pro Zlínský kraj. Jedná se o samostatnou pozici, zaměřenou na informování široké veřejnosti o možnostech čerpání z fondů EU a o aktivitách MMR ČR v oblasti evropských fondů.
 
Charakteristika pracovní činnosti:
 • informování veřejnosti, žadatelů a příjemců o možnostech čerpání z fondů EU
 • primární konzultace projektových záměrů
 • poskytování informací o programovém období 2014 – 2020
 • organizace a koordinace akcí s tématikou ESI fondů pro širokou veřejnost
 • pořádání seminářů pro studenty středních škol především v rámci Zlínského kraje
 • organizace komunikačních aktivit s tématikou fondů EU a účast na akcích v ostatních regionech dle pokynů vedoucího oddělení a ředitele odboru
 • administrativní činnost spojená s chodem Eurocentra
 • další úkoly dle pokynů nadřízených pracovníků
 
 
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání (magisterský stupeň) - zaměření na regionální/evropská studia či ekonomii výhodou
 • znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka
 • velmi dobrou znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook)
 • základní orientaci v oblasti ESI fondů
 • znalost informačních nástrojů ESI fondů
 • přehled o problematice EU fondů na úrovni publikace Abeceda fondů EU, 2. aktualizované vydání 2018, ke stažení na www.dotaceEU.cz/publikace
 • zájem o problematiku kohezní politiky
 • schopnost sebeřízení, samostatnou organizaci úkolů a priorit
 • samostatnost, pečlivost a odpovědný přístup při výkonu svěřené agendy/úkolů
 • komunikační, organizační a produkční schopnosti
 • prezentační dovednosti
 • pečlivost a spolehlivost
 • praxe v oblasti fondů EU výhodou
 • praxe v oblasti organizace akcí (např. seminářů a dalších eventů) výhodou
 • trestní bezúhonnost 
   
   
   
   
   
   
  Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)
 • pracoviště ve Zlíně
 • zajímavou práci v oblasti evropských fondů na plný pracovní úvazek
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  (13. platová třída) a možnost osobního ohodnocení
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek
 • možnost odborného vzdělávání
 • vznik pracovního poměru 1. listopad 2020  
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie vysvědčení/osvědčení prokazující splnění min. požadované úrovně znalosti cizího jazyka[1] 
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Bližší informace poskytne pan Mgr. Michal Klusák, e-mail: michal.klusak@mmr.cz, tel: 224 861 281.
 
Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis v češtině včetně všech požadovaných příloh zasílejte, prosím, do 3. října 2020 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Koordinátor/-ka v Eurocentru – Zlín“).
 
 
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů,
pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 

[1] Pro účely řádného přihlášení do výběrového řízení lze doložit pouze kopii vysvědčení/osvědčení prokazující splnění min. požadovaného úrovně znalosti cizího jazyka. Originál příslušné listiny lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena