Ministerský rada v odboru energetiky a ochrany klimatu (MŽP) - Praha

Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa 000781 Ministerský rada v odboru energetiky a ochrany klimatu (oddělení obchodování s emisemi), v oboru služby Technická ochrana životního prostředí. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2029. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. červen 2021. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Datum vystavení 07.04.2021
Datum platnosti 27.04.2021
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Státní tajemník Ministerstva životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 24 odst. 6 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa
000781 Ministerský rada v odboru energetiky a ochrany klimatu (oddělení obchodování s emisemi), v oboru služby Technická ochrana životního prostředí.

Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou do 31. prosince 2029.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. červen 2021.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.


Kompletní informace: https://www.mzp.cz/cz/sluzebni_misto_000781_duben_2021

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena