Referent/referentka oddělení evropského a mezinárodního práva

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor mezinárodních vztahů, oddělení evropského a mezinárodního práva, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na pozici MMR_174: referent/referentka oddělení evropského a mezinárodního práva (OPTP) a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Datum vystavení 20.07.2020
Datum platnosti 08.08.2020
Smluvní vztah Pracovní poměr
Charakteristika pracovní činnosti:
 • koordinace a metodické usměrňování realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice v rámci národních rozvojových dokumentů
 • zabezpečování procesu sbližování práva ČR s právem ES podle příslušných usnesení vlády
 • tvorba stanovisek pro ministra k návrhům mezinárodních  smluv předložených vládě k projednání
 • součinnost při zpracování tzv. doložek slučitelnosti
 • vedení Centrální evidence, dokumentace a archivace mezinárodních smluv v gesci ministersteva a provádění analýzy mezinárodních závazků, které pro ministerstvo z těchto mezinárodních smluv vyplívají
 • odborná spolupráce s věcnými útvary při vypracování překladů návrhů právních předpisů v gesci MMR a překladů relevantních právních předpisů ES pro potřeby MMR, zejména pokud jde o použití odborné a právní terminologie
 • spolupráce s věcně příslušnými útvary na řešení právních a legislativních problémů související s čerpáním zdrojů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
 • výkon činnosti související s prací resortního koordinátora pro uznávání odborné kvalifikace podle zákona č. 18/2004 SB., uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů
 • agenda databáze Úřadu vlády ČR – Informační systém pro aproximaci práva ISAP za MMR. Otázky gestorství (spolugestorstrví) ministerstva ve vztahu k ostatním ústředním orgánům státní správy. Spolupráce s věcně příslušnými útvary ministerstva při zajišťování stanovisek pro Parlament ČR a podklady pro notifikaci příslušných předpisů EU k Evropské komisi
 • pozice resortního koordinátora agendy SOLVIT (systém neformálního řešení sporů na vnitřním trhu EU)
 • zajištění komunikace MMR s členskými státy EU v rámci IMI systému (systém pro výměnu infornací o vnitřním trhu) v otázkách týkajících se odborné kvalifikace a poskytování služeb
 • spolupráce na přípravě strategických dokumentů v oblasti kohezní politiky pro období 2014 -2020 a při přípravě programového období po roce 2020, implementaci Dohody
  o partnertsví 
   
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání magisterský stupeň – zaměření právní, ekonomické, regionální rozvoj, mezinárodní vztahy nebo evropská studia
 • znalost anglického anebo francouzského jazyka na  úrovni jazyka odpovídající alespoň 2. stupni [1]
 • znalost evropského a mezinárodního práva
 • orientace v oblsti fondů EU
 • dobrá znalost MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Outlook
 • kvalitní psaný projev v českém jazyce i anglickém/francouzském (odborné texty, stanoviska)
 • schopnost vysokého pracovního nasazení
 • samostatnost, spolehlivost
 • předchozí zkušenost ze státní správy či evropské nebo mezinárodní instituce (výhodou)
 • trestní bezúhonnost 
   
Nabízíme: 
 • pracovní poměr na dobu určitou  po dobu neplaceného volna státního zaměstnance (do 31. 12. 2023)
 • plný pracovní úvazek
 • pozice vhodná i pro absovlenty
 • místo výkonu práce Praha
 • 5 týdnů dovolené
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  (15. platová třída)
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání
 • pružnou pracovní dobu
 • předpokládaný vznik pracovního poměru 1. říjen 2020 
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • kopie dokladu prokazující znalost anglického nebo francouzského jazyka 2. stupně
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v požadovaném zaměření 
   
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
Bližší informace poskytne Mgr. Denisa Bornová, e-mail: Denisa.Bornova@mmr.cz,
tel: 234 151 720.
 
Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině, kopie znalosti AJ/FJ jazyka, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte, prosím, do 8. srpna 2020 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Referent odd. evropského a mezinárodního práva“).
 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
[1] Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24195/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena