Referent/referentka společné státní správy a samosprávy - Lokální konzultant/konzultantka, v odboru pro sociální začleňování

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování, oddělení regionálního centra západ, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_1087: Referent/ka společné státní správy a samosprávy/Lokální konzultant/ka. Co nabízíme: Zajímavou a pestrou činnost lokálního konzultanta, který zajišťuje a koordinuje poskytování podpory ve svěřeném územním celku (obci). Odměňování v 11. platové třídě (tarifní plat od 25.280 Kč do 37.170 Kč podle délky Vaší započitatelné praxe) a osobní příplatek na základě Vašeho individuálního výkonu. Benefity naleznete na: https://www.mmr.cz/cs/kariera/benefity. Co očekáváme: Dosažené vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu (možno i vyšší odborné vzdělání za podmínky § 4 odst. 7 NV č. 341/2017 Sb. – odečet praxe). Bližší informace jsou uvedeny v inzerátu. Předpokládaný nástup v květnu 2023.

Datum vystavení 17.03.2023
Datum platnosti 02.04.2023
Smluvní vztah Pracovní poměr
Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování, oddělení regionálního centra západ, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_1087: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy Lokální konzultant/konzultantka
 
Charakteristika pracovní činnosti:
 • zajištění průběhu a zpracování výstupů z jednáních o spolupráci se svěřeným územními velky (dále jen „ÚC“);
 • zajištění a koordinace poskytování podpory ve svěřených ÚC;
 • navrhování zařazení a rozsahu podpůrných – strategických, poradenských a výzkumných aktivit na základě potřeb ÚC pod vedením metodika realizačního týmu;
 • ve spolupráci s ÚC provádění průběžného vyhodnocení spolupráce, navrhování její úpravy;
 • poskytování ÚC podporu při ustavení, koordinaci i jednání lokálního partnerství a dalších participativních aktivitách;
 • poskytování průběžné konzultace ÚC při zoracování plánu sociálního začleňování (PSZ) také v souladu s ustanoveními metodiky KPSV2021+;
 • podpora ÚC při realizaci průběžného i závěrečného vyhodnocení PSZ a provádění aktualizace či revize PSZ;
 • podílení se na poskytování poradenství při přípravě projektů do výzev vázaných na KPSV 2021+, podpora CS při přípravě projektových záměrů v rámci výzev vázaných na KPSV 2021+ a zajištění příslušných stanovisek OSZ;
 • poskytování základního projektového poradenství včetně informací o finančních zdrojích a jejich možnostech i mimo dotační zdroje EU;
 • zajištění činnosti OSZ nezbytné pro zajištění vydání souladu schválených PSZ s metodikou KPSV 2021+ a projektů se schváleným PSZ ve svěřených ÚC;
 • podpora ÚC při komunikaci a koordinaci s dalšími politikami s územní dimenzí (KPSS, MAS, ITI, IPRÚ, apod.), aby docházelo k obsahovým synergiím a současně bylo zabráněno duplicitám (KA 01b);
 • podpora ÚC při zajištění podkladů pro vyhodnocení kritérií kvality sociálního začleňování;
 • koordinace přípravy a realizace monitoringu výsledků, podílení se na realizaci koordinačních schůzek se zapojenými subjekty, zpracování výstupů;
 • plánování, koordinace a dokumentace poskytování poradenských činností;
 • zajištění realizace podpůrných aktivit dle potřebné formy – konzultace, vzdělávání, setkání platforem, skupin, apod.;
 • podílení se na poskytování odborné podpory;
 • zpracování výstupů poradenské činnosti;
 • koordinace činnosti multidisciplinárního týmu OSZ pro svěřené ÚC při realizaci poradenských programů;
 • poskytování součinnosti při realizaci výzkumných a evaluačních aktivit projektu, koordinace součinnosti zástupců ÚC;
 • zajištění, příp. podílení se na přípravě, realizaci a vyhodnocení diseminačních a vzdělávacích aktivitách v rámci KA 04, zajištění součinnosti a zprostředkování účasti zástupců svěřených ÚC.
 
Požadujeme:
 • VŠ vzdělání magisterský nebo bakalářský stupeň, případně VOŠ vzdělání (odečet praxe dle § 4 odst. 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.);
 • alespoň 3 roky praxe v oblasti tvorby strategických dokumentů, strategické práce
  či koordinace více partnerů (výhodou);
 • znalost práce na PC;
 • komunikační dovednosti;
 • prezentační dovednosti;
 • ochotu cestovat;
 • trestní bezúhonnost.
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu určitou do 31. prosince 2024 (projekt OPZ);
 • plný pracovní úvazek (možnost i zkráceného úvazku);
 • místo výkonu práce Ústí nad Labem/Praha;
 • pružnou pracovní dobu;
 • 5 týdnů dovolené;
 • osobní příplatek na základě individuálního výkonu;
 • příspěvek na stravování v podobě stravenek;
 • indispoziční volno;
 • jazykové kurzy a další odborné vzdělávání;
 • finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída);
 • předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. května 2023.
 
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení:
 • strukturovaný životopis;
 • motivační dopis;
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 
Nedoložení výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
 
 
Bližší informace poskytne Bc. Michal Kratochvíl, vedoucí oddělení regionálního centra západ,
e-mail: Michal.Kratochvil@mmr.cz, tel: 724 757 922.
 
Strukturovaný životopis, motivační dopis v češtině a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte, prosím, do 2. dubna 2023 na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Referent/ka společné státní správy a samosprávy/Lokální konzultant/ka“) nebo na adresu:
 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
 
 
Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
 
 

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena