Samostatný/á kontrolor/ka OVSK - Praha

Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) je služební úřad, jehož účelem je financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, celostátních a regionálních drah a dopravně významných vnitrozemských vodních cest. Prostřednictvím SFDI jsou také poskytovány příspěvky na akce pro zvýšení bezpečnosti obyvatel měst a obcí. Například příspěvky na cyklostezky, chodníky, zvyšování bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy, křížení komunikací a vybavení letišť.

Datum vystavení 04.08.2022
Datum platnosti 25.08.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu / vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

Co vás čeká

Samostatný kontrolor v Oddělení veřejnosprávních kontrol provádí veřejnosprávní kontroly realizace projektů dopravní infrastruktury financovaných z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, spolufinancované z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava nebo nástroje pro propojení Evropy. Jedná se převážně o kontroly staveb silnic, dálnic, staveb železniční infrastruktury a vodních cest. Kontroly jsou zaměřeny na posouzení způsobilosti výdajů, souladu realizace staveb se smlouvou o dílo a dalšími závaznými podmínkami, správnosti fakturace a oprávněnosti prováděných změn.

Základní předpoklady žadatele na obsazení služebního místa

 • občan České republiky, občan jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • věk 18 let,
 • plně svéprávný,
 • bezúhonný,
 • zdravotní způsobilost,
 • úplné vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském stupni ekonomického, technického nebo právního zaměření.

Co vám můžeme nabídnout

 • zajímavou práci v oblasti dopravní infrastruktury ČR,
 • odpovídající finanční ohodnocení v rámci 12. platové třídy dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
 • možnost přiznání motivujícího osobního příplatku (*v uvedeném platu je započítán osobní příplatek),
 • možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu,
 • služební poměr na plný úvazek na dobu neurčitou,
 • pružnou pracovní dobu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • elektronické stravenky ve výši 130 Kč,
 • příspěvek na penzijní připojištění,
 • výuku anglického jazyka a
 • příjemné pracovní prostředí s velmi dobrou dopravní dostupností.

UPOZORNĚNÍ:
Výběrové řízení se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Podrobné informace a postup podání žádosti do výběrového řízení naleznete na

https://www.sfdi.cz/povinne-zverejnovane-informace/uredni-deska/

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jakub Voneš, e-mail: poverenec"zavináč"sfdi.cz, tel: 266 097 286. Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a archivování spisu výběrového řízení, příp. osobního spisu zaměstnance, a komunikace mezi správcem a žadatelem. Osobní údaje budou uloženy po nezbytně dlouho dobu. Právním titulem zpracování je splnění právní povinnosti. Pro nepovinné osobní údaje je právním titulem zpracování oprávněný zájem správce. Proti zpracování osobní údajů na základě oprávněného zájmu správce máte právo podat námitku správci na výše uvedené kontakty. Více o zpracování vašich osobních údajů, o svých právech a o způsobu jejich uplatnění se dozvíte na webové adrese: www.sfdi.cz/gdpr.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena