Vrchní ministerský rada v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy - MDCR Praha

Státní tajemník v Ministerstvu dopravy, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa vrchního ministerského rady (10813.13305) v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativní a právní Ministerstva dopravy.

Datum vystavení 15.11.2022
Datum platnosti 06.12.2022
Kraj Hlavní město Praha
Smluvní vztah Služební poměr
Požadované vzdělání vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
Platová třída: 14
 
Obory státní služby: 37. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.
 
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání  v magisterském studijním programu
 
Doba: na dobu neurčitou
 
Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.
 
Místo výkonu: Praha
 
Předpokládaný nástup: leden 2023
 
Žádosti do: 5. prosince 2022
 
 
Práce spočívá ve vykonávání komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast zadávání veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech (IT právo, smluvní právo, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, apod.) a též další právní činnosti v působnosti Odboru právního v Sekci legislativně právní dle pokynu představených,
s ohledem na nejnáročnější správní činnosti, jejichž výkon se na služebním místě pro obor služby stanovený pro služební místo požaduje, a které patří do oboru služby, jež byl pro služební místo stanoven; v poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti veřejných zakázek a všech souvisejících oblastech, v podporování při zajišťování realizace zadávacích řízení (připomínky k předložené dokumentaci, podpora v průběhu zadávacího řízení až po úkony po skončení zadávacího řízení, zejména právní podpora při administraci a přípravě dokumentů komise a zadavatele), ale i při uzavírání smlouvy, změn závazků ze smlouvy, řízení před kontrolními orgány, atp.
 
Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (k dispozici na úřední desce webu Ministerstva dopravy).
 
Služební orgán podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rozhodovacích pozicích. Z tohoto důvodu vítáme zájem žadatelek a žadatelů z různých skupin obyvatel.
 
Budeme se těšit na případnou spolupráci.
 
 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena