Brusel

Anglicky: Brussels
Synonyma:

Ve sdělovacích prostředcích často označuje orgány EU, z nichž většina sídlí právě v Bruselu. Právní předpisy EU navrhuje Evropská komise, je to však Rada Evropské unie (viz heslo Rada) a Evropský parlament, kdo o návrzích předpisů diskutuje, pozměňuje je a nakonec rozhoduje, zda je přijme.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena