Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů

Anglicky: Quarterly report on the implementation of ESI funds
Synonyma:

Čtvrtletní zprávou o implementaci ESI fondů se rozumí zpráva zpracovávaná Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství za uplynulé čtvrtletí. Jedná se o pravidelný přehled o stavu realizace Dohody o partnerství a programů, který je nástrojem řízení a koordinace programů z centrální úrovně a prostředkem pro informování široké veřejnosti o implementaci ESI fondů v ČR.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena