Certifikační subjekt

Anglicky: Certification body
Synonyma:

Certifikačním subjektem se rozumí veřejnoprávní nebo soukromoprávní auditní subjekt určený členským státem, který poskytuje výrok vypracovaný v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy ohledně úplnosti, přesnosti a věcné správnosti roční účetní závěrky Platební agentury, řádného fungování jejího vnitřního kontrolního systému a legality a správnosti výdajů, o jejichž proplacení byla Evropská komise požádána.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena