Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) v období 2000-2006

Anglicky: Objectives of the Economic and Social Cohesion Policy (ESC) 2000-2006
Synonyma:

Fondy EU přispívají k naplňování tzv. cílů politiky HSS. Pro programovací období 2000 - 2006 jsou stanoveny tři cíle: Cíl 1: Podpora rozvoje zaostávajících regionů, Cíl 2: Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací, Cíl 3: Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělání.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena