Dílčí intervence

Anglicky: Sub-intervention
Synonyma:

Dílčí intervencí se rozumí volitelný nástroj pro řídicí orgány k podrobnějšímu sledování charakteru a zaměření operací podporovaných z ESI fondů v rámci klasifikace kategorií intervencí, konkrétně v jedné zvolené oblasti intervence.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena