Espon 2013

Anglicky: Espon 2013
Synonyma:

ESPON 2013 byl jeden z programů cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007—2013. Nadnárodní program ESPON 2013 byl zaměřen na podporu výzkumu v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Programu se účastní zejména vědecké a výzkumné instituce či univerzity, jeho výstupy jsou však využitelné pro široký okruh uživatelů. Programu se účastnili subjekty ze všech členských států EU a partnerské státy: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena