Fond solidarity (EUSF- European Union Solidartiy Fund)

Anglicky: Solidartiy Fund (EUSF- European Union Solidartiy Fund)
Synonyma: Fondu solidarity

Fond solidarity EU byl založen po záplavách, které v srpnu roku 2002 zpustošily střední Evropu. Jeho pomoc je tudíž určena členským i přistupujícím státům, které jsou postiženy velkou přírodní katastrofou (konkrétně katastrofy, při nichž jsou odhadované škody vyšší než 0,6% HDP postiženého státu). Úkolem EUSF je poskytnutí rychlé a flexibilní finanční pomoci (např. hrazení nákladů na dočasné ubytování, provizorní opravy dopravních tepen), ale také preventivní opatření proti těmto přírodním katastrofám. Vice informací: http://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/solidarity-fund/#1

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena