Grantové schéma - období 2000 - 2006

Anglicky: Grant scheme
Synonyma:

Grantové schéma představuje na rozdíl od individuálního projektu formu "skupinového projektu", který v sobě zahrnuje množství akcí (grantových projektů). Vyhlašovatelem grantového schématu je konečný příjemce, který přijímá a hodnotí akce (grantové projekty) předložené konečnými uživateli. Grantová schémata používá Společný regionální operační program a Operační program rozvoj lidských zdrojů.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena