Iniciativy Společenství

Anglicky: Community initiatives
Synonyma:

Iniciativy Společenství byly v období 2000-2006 zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňovaly jiné programy Evropského Společenství nebo usnadňují jejich realizaci. Jednalo se o programy Interreg III , Equal , Leader+, Urban.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena