Interact II

Anglicky: Interact II
Synonyma:

Program INTERACT II je pokračováním programu INTERACT (2000 - 2006) v programovacím období 2007—2013. Jednalo se o servisní program pro řídící struktury operačních programů cíle Evropská územní spolupráce, veřejnost nemá tudíž nemělo možnost čerpat z jeho prostředků. Cíle programu bylo především : zlepšení efektivnosti územní spolupráce, přispění ke kvalitě územní spolupráce a podpora implementace programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce, poskytnutí prostoru regionům k diskuzi o strategiích pro přeshraniční a nadnárodní regionální rozvoj a zajištění přenosu inovací.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena