IPA - Instrument for Pre-accession Assistance

Anglicky: IPA - Instrument for Pre-accession Assistance
Synonyma:

Nástroj předvstupní pomoci v programovací období 2007—2013 se stal program IPA, který nahradil předešlých 5 nástrojů ( PHARE, ISPA, Sapard, Předvstupní pomoc Turecku, CARDS). Hlavním cílem podpory fondů IPA je především pomoc při přípravě na členství v EU a při zavádění evropských norem a legislativy. IPA se zaměřuje na 5 nejdůležitějších oblastí - přechodová pomoc, regionální a přeshraniční spolupráce, regionální rozvoj, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj venkova.

Byl tento článěk pro vás užitečný?

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena